استخدام مهندس مکانیک،مهندس کامپیوتر،کارمند فروش در تهران

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…