استخدام کارشناس فروش و بازاریابی در یک شرکت کامپیوتری-مخابراتی

یک شرکت کامپیوتری – مخابراتی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط…