استخدام مهندس برق کامیپوتر مسلط به اینترنت و کامپیوتر در تهران

استخدام مهندس برق کامپیوتر در تهران از واجدین شرایط ذیل جهت کار در تهران دعوت به…