استخدام کانتر ویزای کانادا در آژانس زیماسفر پارس/تهران

استخدام آژانس زیماسفر پارس آژانس زیماسفر پارس جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد…

استخدام کارشناس مهاجرت و اقامت کشورهای اروپایی، کانادا، استرالیا و ویزای شینگن

استخدام سازمان مهاجرتی تدبیرساز سازمان مهاجرتی تدبیرساز از کارشناسان آشنا با شیوه های مهاجرت و اخذ…

استخدام کارمند و کارآموز در امور ویزای اروپا، کانادا و تورهای خارجی

استخدام شرکت پرواز باد صبا  شرکت پرواز باد صبا به کارمند خانم و آقا جهت امور…

استخدام کارمند جهت امور ویزا، اروپا، کانادا و تورهای خارجی در تهران

استخدام شرکت توریستی پرواز باد صبا  شرکت توریستی پرواز باد صبا در تهران جهت تکمیل کادر…

استخدام کارشناس و مشاور مهاجرت و اخذ اقامت کانادا در سازمان مهاجرتی تدبیرساز

استخدام کارشناس و مشاور مهاجرت و اخذ اقامت کانادا سازمان مهاجرتی تدبیرساز از کارشناسان آشنا با…