استخدام تعدادی کارگر ماهر کانال ساز در خراسان رضوی

به تعدادی کارگر ماهر کانال ساز جهت کار در خراسان رضوی نیازمندیم. اطلاعات بیشتر