استخدام تراشکار ماهر در شرکت کانی کاران آسیا در تهران

استخدام شرکت کانی کاران آسیا شرکت کانی کاران آسیا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران…

استخدام ناظر مقیم در شرکت مهندسی معدنی جهان کانی کاران

استخدام شرکت مهندسی معدنی جهان کانی کاران شرکت مهندسی معدنی جهان کانی کاران در نظر دارد…