استخدام اپراتور سایت و تلفن در مجموعه کاوشک در اصفهان

استخدام کاوشک مجموعه کاوشک جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر…