استخدام باریستا کار و کاپیتان اردر در گروه مجموعه غذایی چلت

گروه مجموعه غذایی چلت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر…

استخدام نیروی کاپیتان اردر در گروه مجموعه غذایی چلت

استخدام گروه مجموعه غذایی چلت گروه مجموعه غذایی چلت در تهران از افراد زیر استخدام می…

استخدام کاپیتان اردر خانم در گروه مجموعه غذایی چلت در تهران

گروه مجموعه غذایی چلت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر…

استخدام کاپیتان اردر،سالن کار،صندوقدار دلیوری،پیک موتوری

یک مجموعه رستوران جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…

استخدام کاپیتان اردر،ویتر و صندوقدار در تهران

مجموعه رستورانی واقع در شهرک غرب جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد…

استخدام سالن کار جهت رستوران ایتالیایی کاپیتان در زنجان

به یک سالن کار به صورت تمام وقت با روابط عمومی بالا جهت رستوران ایتالیایی کاپیتان…

استخدام حسابدار آقا در شرکت چای کاپیتان در تهران

استخدام شرکت چای کاپیتان شرکت چای کاپیتان جهت تکمیل کادر واحد حسابداری خود در استان تهران…