استخدام نیروی ساده دفتری جهت کا ر با CNC در مشهد

به یک نیروی ساده دفتری جهت کا ر با CNC در مشهد نیازمندیم. اطلاعات تماس موبایل…