استخدام نیروی خانم و آقا جهت کبابی و بریانی در سیرجان

یک کبابی و بریانی در سیرجان جهت تکمیل کادر خود به تعدادی نیروی خانم نیازمند است.…

استخدام تخته کار آقا جهت کار در کبابی در مشهد

به تخته کار آقا جهت کار در کبابی در مشهد نیازمندیم. اطلاعات تماس تلفن 0935xxxxxxxx (نمایش…

استخدام کارگر ساده جهت کار در کبابی در اصفهان

به کارگر ساده آقا یا خانم جهت کار در کبابی در محدوده خانه اصفهان نیازمندیم. اطلاعات…

استخدام سالنکار جهت کار در کبابی – زنجان

به 2 نفر سالنکار خانم یا آقا جهت کبابسرای امید در زنجان نیازمندیم. اطلاعات تماس موبایل…

استخدام کارگر ساده جهت کار در کبابی در تهران

به کارگر ساده جهت کار در کبابی در تهران (محدوده تجریش) نیازمندیم. اطلاعات تماس موبایل 0919xxxxxxx…

استخدام کارگر ساده جهت کار در کبابی – اصفهان

به کارگر ساده جوان آقا جهت کار در کبابی در اصفهان نیازمندیم. اطلاعات تماس موبایل 0913xxxxxxx…

استخدام شاگرد جهت مغازه کبابی در زنجان

استخدام مغازه کبابی در زنجان یک مغازه کبابی در زنجان به افراد واجد شرایط ذیل نیازمند…

استخدام آشپز ماهر جهت کار کبابی در تهران

به آشپز ماهر جهت کار کبابی با جای خواب با حقوق 3200 م با مرخصی و…

استخدام کباب زن و کباب پز در یک کبابی در تهران

به کباب زن و کباب پز در منطقه 22 جهت کار در کبابی در تهران نیازمندیم.…

استخدام همکار ماهر جهت کار در کبابی در زنجان

به یک همکار ماهر جهت کار در کبابی در زنجان نیازمندیم. اطلاعات تماس موبایل 0912xxxxxxx (نمایش…

استخدام کارگر ساده جهت کار در کبابی در مشهد

به کارگر ساده جهت کار در کبابی در مشهد نیازمندیم. اطلاعات تماس موبایل 0915xxxxxxx (نمایش کامل)

استخدام کباب پز ماهرجهت کبابی در تهران

به کباب پز ماهر با حقوق عالی و جای خواب جهت کبابی در تهران نیازمندیم .…