استخدام 5 ردیف شغلی در نمایندگی ایران خودرو کد2254 در فارس

استخدام نمایندگی ایران خودرو نمایندگی ایران خودرو کد2254 اسماعیلی جهت تکمیل کادر خود در استان فارس…