استخدام فروشنده و صندوقدار برای فروشگاه کرال در سیرجان

فروشگاه کرال در سیرجان جهت تکمیل کادر خود به تعدادی فروشنده و صندوقدار نیازمند است. موقعیت:…