استخدام کارگر ترجیحا با گواهینامه جهت ظروف کرایه در تهران

به کارگر ترجیحا با گواهینامه جهت ظروف کرایه در تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط می توانند…