استخدام نیروی تحصیل کرده شیمی در یک شرکت تولیدی در قزوین

به نیروی تحصیل کرده شیمی در یک شرکت تولیدی در شهرک صنعتی لیا در قزوین نیازمندیم.…