استخدام نیروی مسلط به زبان کردی و زبان انگلیسی – اصفهان

به نیروی آقا یا خانم مسلط به زبان کردی و ترجیحاً زبان انگلیسی جهت تکمیل کادر…