استخدام طراح مانتو در شرکت پوشاک کرنیش

استخدام شرکت پوشاک کرنیش  شرکت پوشاک کرنیش در شهر قدسِ تهران استخدام می نماید: عنوان شغل…