استخدام 4 ردیف شغلی در یک کشتارگاه صنعتی مرغ در زنجان

یک کشتارگاه صنعتی مرغ در استان زنجان جهت تکمیل کادر خود در شیفت شب از افراد…