استخدام کارمند حسابداری و بازاریاب در یک شرکت کشتیرانی-تهران

یک شرکت کشتیرانی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…