استخدام حسابدار خانم در کشتیرانی آبدیس مارین در تهران

استخدام کشتیرانی آبدیس مارین کشتیرانی آبدیس مارین جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد…

استخدام کارمند بخش عملیات کشتیرانی (تانکر)

استخدام یک شرکت حمل و نقل در تهران یک شرکت آژانس حمل و نقل در تهران…

استخدام نیروی مسلط به زبان انگلیسی در یک شرکت کشتیرانی

استخدام یک شرکت حمل و نقل در تهران یک شرکت آژانس حمل و نقل در تهران…

استخدام کارمند عملیات با سابقه کار در کشتیرانی در تهران

به کارمند عملیات با سابقه کار در کشتیرانی و حمل و نقل با حقوق مکفی در…

استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت کشتیرانی در تهران

یک شرکت کشتیرانی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…

استخدام کارشناس بازرگانی خانم در یک شرکت کشتیرانی در تهران

یک شرکت کشتیرانی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…

استخدام کارشناس فروش در یک شرکت کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی

آگهی استخدام یک شرکت کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی در تهران یک شرکت معتبر…

استخدام شرکت کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی سروش ترابر – مشهد

به دو نفر نیرو جهت حسابداری با مدرک لیسانس یا فوق لیسانس در شرکت کشتیرانی و…

استخدام کارشناس فروش در شرکت کشتیرانی فرتاک دریای آرام

استخدام شرکت کشتیرانی فرتاک دریای آرام  شرکت کشتیرانی فرتاک دریای آرام جهت تکمیل کادر فروش خود…

استخدام کارشناس فروش و بازاریابی در شرکت کشتیرانی زیما سپهر دریا

استخدام شرکت کشتیرانی زیما سپهر دریا در تهران شرکت کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی…

استخدام کارمند عملیات و منشی در کشتیرانی سلیس رود اروند

استخدام کشتیرانی سلیس رود اروند کشتیرانی سلیس رود اروند جهت تکمیل کادر خود در استان تهران…

استخدام منشی در شرکت کشتیرانی سلیس رود اروند در تهران

استخدام کشتیرانی سلیس رود اروند کشتیرانی سلیس رود اروند جهت تکمیل کادر خود در استان تهران…