استخدام کارگر کشش مفتول جهت همکاری در تهران

استخدام کارگر کشش مفتول در تهران از افراد واجد شرایط زیر در تهران دعوت به همکاری…