استخدام تعدادی خانم وردست لیزر کفاشی در تهران

به تعدادی خانم وردست لیزر کفاشی در محدوده باغ سپهسالارِ تهران نیازمندیم. تلفن : 33905601 موقعیت…