استخدام تعدادی نیرو جهت کارگاه کلمپه پزی در کرمان

یک کارگاه کلمپه پزی در کرمان جهت تکمیل کادر خود به تعدادی نیروی خانم و آقا…