استخدام دامپزشک در شرکت شیلاتی میثاق بحر کنارک

استخدام شرکت شیلاتی میثاق بحر کنارک شرکت شیلاتی میثاق بحر کنارک جهت تکمیل کادر خود در…