استخدام نیرو جهت پخش کنجد عسلی در بندر عباس

به چند نیرو جهت پخش کنجد عسلی در قنادی ها ، سوپرمارکت ها و … با…