استخدام کارشناس تکنسین فنی برق در شرکت سانا صنعت کنزا در تهران

شرکت سانا صنعت کنزا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر…