استخدام کارشناس فروش و قرارداد کنسرت ها در موسسه سامان علوی

استخدام موسسه موسیقی آذری سامان علوی  موسسه سامان علوی فعال در حوزه موسیقی آذربایجانی در تهران…