استخدام بافنده با نخ کنفی برای بافت زنبیل در تهران

یک مجموعه جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به…