استخدام مونتاژ کار و کارگر ساده در یک شرکت تولید کننده/تهران

یک شرکت تولید کننده قطعات خودرو واقع در شهرک صنعتی شمس آباد جهت تکمیل کادر خود…