استخدام کارمند ارتباط با مشتری خانم در یک آموزشگاه کنکور/البرز

یک آموزشگاه کنکور جهت تکمیل نیروی تماس خود در استان البرز از تعدادی افراد واجد شرایط…