استخدام منشی خانم در یک مرکز کار درمانی کودکان/تهران

یک مرکز کار درمانی کودکان (توانبخشی) جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط…