استخدام پرستار سالمند،پرستار کودک،پرستار بیمار در تهران

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…