استخدام کارشناس بازرگانی خارجی خانم و آقا در شرکت کول سامر

استخدام شرکت کول سامر شرکت کول سامر فعال در بخش نفت، گاز و پتروشیمی جهت تکمیل…