استخدام مهندس عمران در شرکت مهندسی کیادژ پرشین/شهرجدید پردیس

استخدام کیا دژ پرشین شرکت مهندسی کیادژ پرشین جهت تکمیل کادر فنی و مهندسی خود واقع…