استخدام چرخکار مجلسی زنانه دوز در محدوده کیانشهرِ تهران

به تعدادی چرخکار مجلسی زنانه دوز جهت همکاری در محدوده کیانشهرِ تهران نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط…