استخدام نیروی خدماتی خانم در شرکت کیانیس در قم

استخدام شرکت کیانیس شرکت کیانیس جهت تکمیل کادر خود در استان قم از افراد واجد شرایط…