استخدام مزون بزرگ کیسل

مزون بزرگ کیسل در کرج به تعدادی فروشنده جهت فروشگاه لباس زنانه نیازمند است. آدرس :…