استخدام کارشناس کنترل کیفیت در یک شرکت سلولزی در البرز

یک شرکت سلولزی فعال و پویا زیر نظر گروه صنعتی گلرنگ مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد…