استخدام مدیر خط تولید ،مدیر کنترل و کیفیت/شرکت تولیدی مبل

یک شرکت تولیدی مبل خانگی در استان تهران جهت راه اندازی خط تولید جهت تکمیل کادر خود…