استخدام کارشناس کنترل کیفیت،کارمند اداری و پرسکار در تهران

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از تعدادی افراد واجد شرایط زیر…