استخدام کارشناس کنترل کیفی(مهندسی پزشکی، برق) در تهران

شرکت کنترل کیفی تجهیزات پزشکی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط…