استخدام بازاریاب با حقوق و مزایای کامل در شرکت کیلا در تهران

استخدام شرکت کیلا  شرکت کیلا جهت تکمیل کادر فروش مویرگی خود در استان تهران از افراد مبتدی…