استخدام شرکت پخش مواد غذایی گابریک در بندر عباس

به 10 نفر نیروی ویزیتور و بازاریاب خانم و آقا با حقوق ثابت + بیمه +…