استخدام تعدادی فرکار و گارگر ساده جهت کار در یک فست فود

یک فست فود در خراسان رضوی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به تعدادی فرکار و گارگر…