استخدام يك شركت حوزه نفت ، گاز و پتروشيمي واقع در تهران

تاریخ انقضا :1399/9/10

استخدام يك شركت معتبر پيمانكاري نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع نيروگاهي در استان تهران

يك شركت معتبر پيمانكاري نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع نيروگاهي، به يك كارشناس برنامه‌ريزي و كنترل_پروژه با شرايط…

استخدام 2 رديف شغلي شركت مهندسي فعال در حوزه نفت و گاز در تهران

شركت مهندسي فعال در حوزه نفت و گاز از نيروهاي ذبل دعوت به همكاري ميكند: ✅كارشناس قراردادهاداراي…

استخدام يك شركت معتبر در زمينه نفت و گاز در استان مازندران

يك شركت معتبر در زمينه نفت و گاز، جهت كار در دفتر بهشهر – زاغمرز (استان مازندران) از…

استخدام يك شركت پيمانكار حوزه نفت ، گاز و پتروشيمي در تهران

يك شركت پيمانكار حوزه نفت و گاز و پتروشيمي، براي انجام مهندسي تفصيلي يك واحد پتروشيمي به فردي…

استخدام 8 رديف شغلي شركت معتبر EPC رتبه يك و فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي در دفتر تهران

شركت معتبر EPC رتبه يك و فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي جهت تكميل كادر مهندسي خود…

استخدام مهندس مكانيك يك شركت در حوزه نفت و گاز در تهران

كارشناس مكانيك آشنابه مناقصات وتامين تجهيزات حوزه نفت و گاز جهت شركت بازرگاني Cvresume91@gmail.com تاریخ انقضا…

استخدام يك شركت فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي واقع در استان تهران

شركت معتبر و فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي در تهران دعوت به همكاري ميكند: سرپرست_بازاريابيكارشناس_پيگيري_پروژه ⭕️ارسال…

استخدام يك شركت بزرگ و معتبر توليدي- صنعتي، فعال در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي واقع در استان اصفهان

يك شركت بزرگ و معتبر توليدي- صنعتي، فعال در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، به منظور تكميل سرمايه…

استخدام يك شركت مهندسي در حوزه نفت ، گاز و پتروشيمي در تهران

يك شركت مهندسي در حوزه  نفت ، گاز و پتروشيمي در تهران به يك مدير منابع انساني با…

استخدام شركت معتبر در زمينه نفت ، گاز، پتروشيمي در استان تهران

شركت معتبر در زمينه نفت،گاز،پتروشيمي جهت همكاري در دفتر مركزي تهران ، از افراد واجد شرايط به…

استخدام شركت توليدي صنعتي ميلان در زمينه توليد هود و اجاق گاز واقع در استان تهران

شركت توليدي صنعتي ميلان در زمينه توليد هود و اجاق گاز جهت تكميل كادر خود به افراد…