استخدام استادکار تاسیسات مسلط به لوله جوش آهنی و گالوانیزه

به یک استادکار ماهر تاسیسات مسلط به لوله جوش آهنی و گالوانیزه در تهران محدوده نارمک…