استخدام کارگر در یک تعمیر گاه جلوبندی سازی محدوده شهرری

یک تعمیر گاه جلوبندی سازی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران،محدوده شهرری از افراد واجد…