استخدام تکنیسن دامپزشکی /کارشناس دامپروری در یک گاوداری/قزوین

یک گاوداری جهت تکمیل کادر خود در استان قزوین از افراد واجد شرایط زیر دعوت به…