استخدام کارگر با حقوق قانون کار در گاوداری شیری

یک گاوداری شیری واقع در خراسان شمالی به همکاری یک نفر کارگر با حقوق و مزایای قانون…

استخدام کارگر جهت گاوداری در زنجان

یک گاوداری در زنجان به یک نفر کارگر جهت همکاری نیازمند است. تلفن : 09127426893 مهلت…

استخدام کارگر ساده با خانواده جهت گاوداری در مشهد

به یک کارگر ساده با خانواده جهت گاوداری در مشهد نیازمندیم. موبایل: 0915xxxxxxx (نمایش کامل)