استخدام سرپرست فروش جهت شرکت لبنی گاویس در کرمان

به سرپرست فروش با حقوق ثابت + پورسانت عالی جهت شرکت لبنی گاویس در کرمان نیازمندیم.…