استخدام 10 رديف شغلي در گروه توسعه سرمايه گذاري انتخاب

گروه صنعتي انتخاب،از بزرگترين توليدكنندگان لوازم خانگي در ايران جهت تكميل كادر تخصصي خود در استان…

استخدام شركت صندوق سرمايه گذاري در تهران

«كارشناس توليد محتوا» نام شركت: صندوق سرمايه گذاري شهرستان: تهران سابقه فعاليت: حداقل 2 سال سابقه مرتبط، …